Aplikacja mobilna


INFORMACJE OGÓLNE
Aplikacja „Atlas Sów Polski” pracuje na systemie Android od wersji 2.2.
Korzystanie z aplikacji „Atlas Sów Polski” możliwe jest wyłącznie po wcześniejszej rejestracji w bazie on-line, dostępnej pod adresem: www.atlas.sowy.sos.pl
Twoje urządzenie musi mieć dostęp do internetu oraz wbudowany odbiornik GPS.
Aplikacja dostępna jest pod adresem: http://sowy.sos.pl/pliki-do-pobrania/atlas-sow-polski-aplikacja-dla-systemu-android/
Jeśli Twoje urządzenie nie posiada dodatkowego narzędzia Google Play Services, koniecznego do prawidłowej pracy na mapie, aplikacja pobierze to narzędzie.

Po instalacji aplikacji jesteś gotowy do pracy.

PRACA Z APLIKACJĄ
Włącz Internet oraz odbiornik GPS, a następnie uruchom aplikację.


Dodaj obserwacje
Na mapie ukaże się punkt, w którym obecnie się znajdujesz. Orientację w terenie umożliwi kompas, który ukaże się w górnym lewym rogu po przekręceniu palcami mapy.
Zaznacz na mapie miejsce stwierdzenia gatunku, a następnie kliknij „OK”.

Gatunek – wybierz z listy rozwijanej.
Najbliższa miejscowość – wpisz nazwę miejscowości, która położona jest najbliżej obserwacji.
Podając dokładność miejsca obserwacji – użytkownicy mają do wyboru jedną z czterech opcji: lokalizacja dokładna – do 500 m, lokalizacja mało dokładna – w kwadracie 2x2 km, lokalizacja niedokładna – w kwadracie 10x10 km, lokalizacja bardzo dokładna - w punkcie.
Zachowanie/kryterium lęgowości/typ obserwacji – zaznacz jedną lub więcej opcji.
Liczba osobników – wpisz liczbę stwierdzonych osobników oraz - o ile to możliwe - określ płeć i wiek ptaków.
Proszę wybierz siedlisko – wybierz z listy rozwijanej typ siedliska, w którym miała miejsce obserwacja.
Dodatkowe informacje – podaj wszystkie dodatkowe informacje, jakie zostały zebrane podczas obserwacji.
E-mail użyty przy rejestracjiWpisz adres e-mail, którego użyłeś przy rejestracji w bazie on-line (nie wpisuj swojego imienia i nazwiska!). Aplikacja zapamięta Twój e-mail.
Współobserwatorzy – wpisz imiona i nazwiska.


Jeśli nie chcesz, aby Twoja obserwacja widniała na mapie ogólnej w bazie on-line, zaznacz „Nie zgadzam się na upublicznienie obserwacji”.
Aplikacja umożliwia nagranie plików audio (ikona mikrofonu) oraz zrobienie zdjęć (ikona aparatu), które zostaną dołączone do formularza.
Po wypełnieniu całego formularza kliknij „Wyślij”.
W przypadku pominięcia pojedynczej lub kilku składowych formularza zostaniesz poproszony o uzupełnienie.
Swój formularz możesz wysłać w późniejszym czasie. W takiej sytuacji kliknij „Zapisz”.

Wcześniejsze obserwacje
W tej zakładce znajdują się formularze wysłane (zielona sylwetka sowy) oraz niewysłane (pusta ikona).


Atlas Sów Polski 1.0
Wykonane przez YarMobile, www.yarmobile.com