O nas


W 1988 roku pojawiła się publikacja dr. Andrzeja L. Ruprechta oraz dr. Andrzeja Szwagrzaka pt. „Atlas rozmieszczenia sów Strigiformes
w Polsce”. Było to pierwsze wydawnictwo, w którym za pomocą siatki UTM przedstawiono dostępne wówczas stwierdzenia gatunków sów występujących w Polsce.
W późniejszym okresie czasu pojawiło się kilka regionalnych atlasów rozmieszczeń ptaków, które zawierały informacje dotyczące sów. W roku 2007 ukazał się „Atlas rozmieszczenia ptaków lęgowych Polski 1985-2004” podsumowujący dotychczasową wiedzę odnośnie rozmieszczenia ptaków. Kontynuacją tych prac ma być "Atlas Sów Polski" gromadzący wiedzę nam współczesną, do którego powstania może się przyczynić każdy z nas.Możliwości, jakie daje nam obecnie internet, pozwalają na zebranie danych w łatwy i szybki sposób. Jest to zaleta, której całkowicie lub częściowo pozbawione były poprzednie projekty.
Baza on-line Atlasu Sów Polski prowadzona przez Stowarzyszenie Ochrony Sów jest narzędziem pozwalającym każdemu zarejestrowanemu użytkownikowi-obserwatorowi na zamieszczenie i podzielenie się swoimi obserwacjami. Dzięki Waszym danym białe plamy na mapie Polski mogą sukcesywnie zanikać.

W "Atlasie Sów Polski" zbierane są informacje o sowach przede wszystkim od roku 2000. Oczywiście można także wpisywać dane z lat wcześniejszych. Posiadają one również wartość historyczną pozwalającą lepiej poznać zmiany w populacjach sów. 
Na stronie www.sowy.sos.pl udostępniona została galeria głosów sów w celach weryfikacji własnych obserwacji.


Zachęcamy gorąco wszystkich do wzięcia udziału w projekcie i pomocy przy tworzeniu Atlasu Sów Polski!

                                                                                                                                                                           Stowarzyszenie Ochrony SówUwagi techniczne:
System działa na wszystkich nowych przeglądarkach: Firefox, Chrome, Safari, Internet Explorer 9+.
W przegladarce Internet Explorer 8 mogą nie działać wszystkie funkcjonalności.
Starsze przeglądarki Internet Explorer mogą mieć problem z funkcjonalnością. Użyta tu technologia może być dla nich zbyt nowoczesna.