Baza on-line


Rejestracja
Należy wypełnić wszystkie pola oznaczone czerwoną gwiazdką. Aby pomyślnie zakończyć proces rejestracji, przeczytaj i zaakceptuj regulamin (jest to warunek konieczny, by korzystać z bazy).
Na Twojego e-maila zostanie wysłana informacja wraz z linkiem potwierdzającym chęć rejestracji.
Po kliknięciu w link i zaakceptowaniu stajesz się pełnoprawnym użytkownikiem bazy.

Nowa obserwacja
Aby zgłosić nową obserwację, należy uzupełnić w bazie następujące pola:


Miejsce obserwacji
Na mapie wyszukaj miejsce (punkt) stwierdzenia. Możesz wykonać to, korzystając z wbudowanej mapy (przybliżenie), lub poprzez wyszukiwarkę miejscowości. W tym drugim przypadku zawsze staraj się wybierać miejscowości zlokalizowane jak najbliżej miejsca stwierdzenia. Po zaznaczeniu odpowiedniego punktu kliknij „Wstaw lokalizację”.
Formularz automatycznie zostanie uzupełniony o województwo, powiat, gminę, współrzędne geograficzne, wysokość n.p.m.
Niewielki procent obszaru Polski nie posiada automatycznej lokalizacji administracyjnej (luki w Google Maps). W takim przypadku lokalizację należy wpisać ręcznie, korzystając z listy rozwijanej województw, powiatów oraz gmin.
Jeśli znasz konkretne współrzędne geograficzne, możesz pominąć wyszukiwanie punktu na mapie i wybrać opcję „Wpisz współrzędne”. Możesz je wpisać w dowolnym formacie, pozostałe dane zostaną automatycznie uzupełnione.
Podając dokładność miejsca obserwacji – użytkownicy mają do wyboru jedną z czterech opcji: lokalizacja dokładna – do 500 m, lokalizacja mało dokładna – w kwadracie 2x2 km, lokalizacja niedokładna – w kwadracie 10x10 km , lokalizacja bardzo dokładna - w punkcie.
W każdym momencie możesz wrócić do mapy, wybierając w formularzu „Zmień lokalizację”.


Podstawowe informacje o obserwacji
Gatunek – wybierz z listy rozwijanej.
Data – w przypadku pojedynczej obserwacji wybierz z kalendarza jedną datę.
Okres obserwacji – w przypadku gdy dane stanowisko zajęte jest przez dłuższy okres czasu, wybierz skrajne daty, np. 12.04.2014-14.04.2014, 23.06.2010-14.05.2013.
Jeśli w późniejszym okresie będą kolejne obserwacje na tym samym stanowisku, wyedytuj zapisaną obserwacje i zaktualizuj datę.

Szczegóły
Zachowanie/kryterium lęgowości/typ obserwacji – zaznacz jedną lub więcej opcji.
Liczba osobników – wpisz liczbę stwierdzonych osobników oraz - o ile to możliwe - określ płeć i wiek ptaków.
Miejsce obserwacji/siedlisko – wybierz z listy rozwijanej typ siedliska, w którym miała miejsce obserwacja.
Dodatkowe informacje – podaj wszystkie dodatkowe informacje, jakie zostały zebrane podczas obserwacji.
Obserwator – automatycznie wpisane zostaje imię i nazwisko użytkownika wpisującego obserwację.
Współobserwatorzy – wpis należy rozpocząć od nazwiska. Współobserwatorzy, którzy są zarejestrowani w bazie, mogą być wybrani z listy rozwijanej, która pokaże się przy wpisywaniu poszczególnych liter. W przypadku gdy współobserwatorzy nie są zarejestrowani w bazie, należy ręcznie wpisać całe imię i nazwisko. Poszczególne osoby należy przedzielić przecinkiem.
Współobserwatorzy zarejestrowani w bazie są uwzględniani w statystykach.


Dokumentacja
Jeżeli podczas obserwacji została wykonana dokumentacja fotograficzna, nagranie wideo lub audio, dołącz plik lub pliki do formularza.
Dozwolone pliki: *.jpg, *.jpeg, *.png, *.gif, *.avi, *.mp3, *.mp4, *.flv, *.f4v.
Maksymalny rozmiar: 100 MB.

Jeśli nie chcesz, aby Twoja obserwacja widniała na mapie ogólnej, zaznacz „Nie zgadzam się na upublicznienie obserwacji”.

Gatunki takie jak puchacz, puszczyk mszarny oraz syczek automatycznie są zastrzeżone i nie widnieją na mapie ogólnej.

Po wypełnieniu całego formularza zapisz swoją obserwację, wybierając jedną z trzech opcji:
Dodaj – obserwacja zostaje zapisana na Twoim koncie i automatycznie przechodzisz do zakładki „Moje obserwacje”. Ta opcja używana jest podczas wpisywania pojedynczej obserwacji.
Dodaj i wyzeruj formularz – obserwacja zostaje zapisana na Twoim koncie i automatycznie przechodzisz do mapy w celu wpisania kolejnej obserwacji. Ta opcja używana jest podczas wpisywania kilku obserwacji z różnymi datami.
Dodaj i pozostaw dane - obserwacja zostaje zapisana na Twoim koncie i automatycznie przechodzisz do mapy w celu wpisania kolejnej obserwacji, przy czym na mapie widoczny jest punkt poprzednio zaznaczony (można przesuwać). W formularzu zachowana zostaje data. Ta opcja używana jest podczas wpisywania kilku obserwacji pojedynczej kontroli, np. niewielkiego kompleksu leśnego.

W przypadku pominięcia pojedynczej lub kilku składowych formularza zostaniesz poproszony o uzupełnienie.

Każda z nowych obserwacji – zanim zostanie umieszczona na mapie ogólnej i zapisana w bazie – będzie weryfikowana przez adminstratora bazy. W przypadku ponownej edycji i naniesienia zmian obserwacja ponownie musi zostać zaakceptowana. To samo dotyczy chęci usunięcia obserwacji.


Moje obserwacje
W tej zakładce zapisane są wszystkie obserwacje użytkownika: zarówno zaakceptowane, jak i oczekujące na akceptację przez administratora.
Dzięki wyszukiwarce istnieje możliwość odnalezienia własnych obserwacji, np. uszatki z województwa lubuskiego.
Użytkownik ma możliwość eksportu własnych obserwacji do pliku Excel.


Obserwacje
Dzięki tej zakładce mamy możliwość obejrzenia mapy Polski ze wszystkimi obserwacjami, które nie zostały zastrzeżone. Możemy także odnaleźć interesujące nas gatunki, przy czym zoom mapy jest tak ustawiony, aby nie było widać szczegółów (ochrona danych).
Jeśli wybierzemy w wyszukiwarce własne obserwacje, widzimy wszystkie obserwacje, także te, które zastrzegliśmy. Zoom mapy jest nieograniczony.

Dodatkowe informacje
Jeśli użytkownik swoje obserwacje sów wpisał do innej bazy, istnieje możliwość przesłania pliku Excel wyeksportowanego z danej bazy na adres administratora. Oszczędza to czas oraz pracę użytkownika. Warunkiem jest rejestracja w Atlasie Sów Polski. W pliku Excel muszą widnieć współrzędne geograficzne.


Uwagi techniczne:
System działa na wszystkich nowych przeglądarkach: Firefox, Chrome, Safari, Internet Explorer 9+.
W przegladarce Internet Explorer 8 mogą nie działać wszystkie funkcjonalności.
Starsze przeglądarki Internet Explorer mogą mieć problem z funkcjonalnością. Użyta tu technologia może być dla nich zbyt nowoczesna.


Miłego użytkowania!